seeh

SEEH

Na een tijdelijke stop gaat de subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar-bewoners. Dit betekent dat u als eigenaar-bewoner de subsidie vanaf 2 september 2019 kunt gaan aanvragen. De overheid wil huiseigenaren aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen en stelt hiervoor 84 miljoen euro beschikbaar. Per woning is het mogelijk om  € 10.000 subsidie te krijgen. De voorwaarden zijn op 15-8 gepubliceerd in de Staatscourant.

Voorwaarden aanvragen subsidie

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen die uitgevoerd en betaald zijn vanaf 15 augustus 2019. Aanvragen kunnen vanaf 2 september worden ingediend op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Als u voor de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) in aanmerking wilt komen, moeten er minimaal 2 grote energiebesparende isolatiemaatregelen in de eigen bestaande koopwoning uitgevoerd worden. Pas nadat de maatregelen zijn uitgevoerd en betaald kan de subsidie aangevraagd worden. Een andere voorwaarde is dat u niet eerder SEEH subsidie kreeg en u als aanvrager zowel de eigenaar als bewoner bent van de woning.

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door RVO.nl in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een eigenaar-bewoner kan de subsidie alleen achteraf aanvragen, dus ná de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. Let op: er is alleen subsidie beschikbaar voor de maatregelen die na publicatie van de regeling uitgevoerd worden.

Scroll naar boven